Samorząd

Na każdym wydziale znajduje się grupa śmiałków, pełniących funkcje, które wymagają specjalnych umiejętności – odwagi, wielkości umysłu i ducha, a przede wszystkim determinacji, by osiągnąć swój cel.

Wydziałową Radę Samorządu Studentów tworzą przedstawiciele wybrani spośród grona studentów danego wydziału. To oni reprezentują głos studentów przed Radą Wydziału i dziekanami. Są pełnoprawnymi członkami komisji wydziałowych podejmujących ważne kwestie dotyczące studiowania. Doradzają studentom, gdy mają problemy, mają istotny wpływ przy rozdzielaniu stypendiów, przydzielają miejsca w akademikach, organizują imprezy, wyjazdy integracyjne, szkolenia, wyjścia do teatru – a to jeszcze nie wszystko! Warto tu wspomnieć, że Samorząd dysponuje własnym budżetem, którym sam rozporządza.
Jest to idealne miejsce dla ludzi otwartych, którzy chcą robić coś więcej niż tylko studiować. Pomaga on zdobyć umiejętności organizacyjne, wyrabia charakter i daje możliwość poznania wielu wartościowych osób.

Lista członków Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Fizyki:

 

 Katarzyna Surma

surma 

  Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu

  Senator Studencki
  Przewodnicząca Komisji Socjalnej Samorządu Studentów PW
  Członek Rady Wydziału 
  Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

 

 

Bartłomiej Ksiądz

ksiadz  

  Senator Studencki

  Przewodniczący Komisji Domów Studenckich Samorządu Studentów PW 
  Członek Rady Wydziału  

 

 

 

 

Aleksandra Stompor

stompor  Delegat do Komisji Dydaktycznej 

  Członek Rady Wydziału  

 

 

 

 


Elżbieta Zagrajek

zagrajek  Delegat do Komisji Finansowo-Gospodarczej 

 

Tymon Wieczorkowski

wieczorkowski  Delegat do Komisji Sportu i Turystyki  

 

Adam Olesiński

olesinski  Delegat do Komisji Informacji i Promocji  

 

Maciej Kwiatkowski 

kwiatkowski  Delegat do Komisji Kwaterunkowej 


Karol Pożyczka

pozyczka

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska