Gdzie mieszkać w czasie studiów?

Szczególnie jeśli dotąd mieszkałaś lub mieszkałeś daleko od Warszawy, życie w tym mieście może budzić w Tobie niepokój. Zadajesz sobie nie tylko pytanie "gdzie będę mieszkać?", ale także "jak się utrzymam?" lub "czy się odnajdę w tak dużym mieście?". Aby w pełni wykorzystać czas studiów trzeba spojrzeć na Warszawę jako na miejsce nieograniczonych możliwości oraz miasto niezwykłych miejsc. W tym mieście znajdziesz wszystko, czego tylko będzie Ci potrzeba. W tym mieście każdy sposób spędzania czasu, który jesteś w stanie sobie wyobrazić jest możliwy. Domy studenckie podobnie jak cały kampus Politechniki Warszawskiej usytuowane są w samym centrum Warszawy tuż przy linii metra i dużym węźle komunikacyjnym noszącym nazwę naszej uczelni. Dostanie się w każdy punkt miasta jest stąd łatwe. Również koszt jazdy autobusem czy tramwajem nie jest wysoki. Szczególnie z ulgą studencką 50%. Politechnika Warszawska zapewnia bogaty system stypendialny szczególnie dla mniej zamożnych członków społeczności akademickiej. Możesz otrzymać dofinansowanie akademika, wyżywienia a także stypendium socjalne. Jeśli potraktujesz studia poważnie i osiągniesz dobre wyniki w nauce lub sporcie Twój wysiłek zostanie doceniony dodatkowymi stypendiami naukowymi lub sportowymi. Z resztą w Warszawie dla osób przedsiębiorczych zawsze znajdzie się jakaś możliwość sezonowej pracy lub dorobienia po godzinach zajęć. Warszawa to naprawdę miasto nieograniczonych możliwości.

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej to także rzadka szansa na studiowanie w dobrej, przyjaznej atmosferze. Na studiach I, II i III stopnia kształcimy obecnie ok. 400 studentów - to wystarczająco niewiele, aby każdy ze studentów miał własną, odrębną tożsamość w świadomości Wydziału. Studenci wraz z kadrą akademicką realnie tworzą tu jedną rodzinę, której członkowie znają się przynajmniej z widzenia. Dodatkowo przepiękny a jednocześnie nieduży Gmach Fizyki tworzy przestrzeń sprzyjającą dobremu samopoczuciu. Działający na Wydziale Samorząd Studentów a także bardzo aktywne Koło Naukowe Fizyków to miejsca otwarte na Twoją energię. Taka aktywność nie tylko stanowi niezwykle atrakcyjne miejsce rozwoju Twojego potencjału społecznego, ale także otwiera wiele drzwi. U nas członkiem tych organizacji może być naprawdę każdy, kto chce realizować swoje ambicje. Co ważne, studenci stanowią ponad 17% członków Rady Wydziału - organu, który decyduje o wszystkich ważnych dla Wydziału sprawach. To niezwykła lekcja odpowiedzialności.

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska