Studia I stopnia

Co czyni studia na Wydziale Fizyki PW tak atrakcyjnymi? Jednym z powodów jest różnorodność – łączy ona wiele nauk ścisłych.  Decydując się na te studia, nie ukierunkowujesz się konkretnie na jeden zawód. Zyskujesz za to umiejętności i wiedzę, które umożliwią Ci odnalezienie się w rozmaitych miejscach na rynku pracy. Nie wierzysz? Spójrz w zakładkę perspektywy, aby zobaczyć możliwości, jakie zyskasz kończąc ten wydział.

Kolejną zaletą naszego wydziału jest ukazanie zastosowań fizyki w praktyce. O wiele łatwiej jest zrozumieć zjawiska i prawa rządzące naszym światem, gdy widzimy je na własne oczy.

Kierunki
Decydując się na nasz wydział wybierasz się w 7-semestralną przygodę z fizyką, którą możesz przeżyć na jednym z dwóch kierunków: (kliknij na logo kierunku)

 

 

 

System punktów ECTS
Na Politechnice obowiązuje system punktów ECTS. Zgodnie z tym systemem, każdy przedmiot przewidziany w programie studiów ma przypisaną wagę – określoną liczbę punktów ECTS. Wagi te uwzględniają pracę, jaką będziesz musiał włożyć w zaliczenie przedmiotu oraz ważność tych zajęć. Zaliczając cały przedmiot (czyli wszystkie zajęcia wchodzące w jego skład) zyskujesz całą pulę punktów na niego przewidzianych (niezależnie od zdobytej oceny). Za przedmioty  przewidziane w programie studiów w każdym semestrze przewidzianych jest po 30 punktów ECTS. Warto tutaj wspomnieć, że punkty ECTS są wagami stosowanymi w celu wyliczenia średniej ze studiów.
Po co został wprowadzony taki system? Ułatwia on dokumentowanie postępów studenta, a nam umożliwia  realizowanie części studiów na innej uczelni (np. zagranicznej) bez większych zaległości.
 
Praktyki
Warto podkreślić, że studia są pierwszym krokiem do rozpoczęcia kariery zawodowej. Dzięki obowiązkowym praktykom zawodowym możesz zyskać cenne doświadczenie, które podniesie Twoją wartość w oczach przyszłych pracodawców. Warto wspomnieć tutaj, że status studenta Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej otwiera przed Tobą możliwości realizowania praktyk w powszechnie znanych i cenionych instytutach i ośrodkach badawczych (także w zagranicznych).

 Zakończenie studiów
Uwieńczeniem studiów I stopnia jest obrona pracy dyplomowej, która umożliwia uzyskanie tytułu inżyniera fizyki technicznej – brzmi dumnie, nieprawdaż?
Warto jednak kontynuować studia na II stopniu. Program studiów na naszym wydziale dobrany jest w taki sposób, by absolwent studiów I mógł kontynuować bez większych zaległości studia na innych kierunkach czy uczelniach. Jednak zachęcamy do realizowania studiów magisterskich na naszym wydziale.

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska