Krótko o wydziale

Mija już niemal 100 lat od chwili, gdy rozpoczęto nauczanie fizyki wobecnym Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej. W amfiteatralnym Audytorium Fizyki studenci wciąż wysłuchują wykładów, a skwer przyfontannie jest, jak przed laty, miejscem spotkań studentów, dzielących się wrażeniami towarzyszącymi sesji egzaminacyjnej. Fontanna, o której mowa znajduje się tuż obok wejścia do Gmachu Fizyki, będącego siedzibą Wydziału Fizyki. Tutaj znajdują się władze Wydziału i dziekanat, tutaj są również sale wykładowe, laboratoria studenckie i pracownie naukowe. W auli Gmachu Fizyki odbywają się wystawy i pokazy naukowe, imprezy studenckie, a nawet bale sylwestrowe. Wydział tworzy około 400 studentów i doktorantów, 84 nauczycieli akademickich, w tym 27 profesorów i doktorów habilitowanych, a akredytacja przyznawana przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych jest świadectwem wysokiej jakości kształcenia.

Oprócz działalności dydaktycznej na Wydziale prowadzona jest także działalność naukowa, obejmująca szeroki zakres tematyczny. Pracuje się m.in. nad materiałami stosowanymi w ogniwach słonecznych oraz w urządzeniach do magazynowania energii, nad czujnikami światłowodowymi i superszybkimi fotodetektorami dla telekomunikacji, nad podstawowymi składnikami materii i zagadkami ewolucji Wszechświata. Część badań poświęcona jest zagadnieniom z pogranicza fizyki i medycyny np. zjawiskom zachodzącym w układzie krążenia człowieka oraz z pogranicza fizyki i ekonomii np. metodom wyceny ryzyka i pochodnych instrumentów finansowych. W zabytkowym gmachu naszego wydziału mieszczą się nowoczesne laboratoria, wyposażone w wysokiej klasy aparaturę pomiarową, a prace badawcze realizowane są we współpracy z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. 


Wydział Fizyki mieści się na terenie kampusu Politechniki w samym centrum Warszawy. W bliskiej okolicy znajdują się biblioteka główna z czytelnią, stołówka studencka, kawiarnie, księgarnie i bank, a także siedziby kilku organizacji studenckich i klubów sportowych. W odległości 10 minut spacerem znajdują się domy studenckie, w których mieszkają studenci spoza Warszawy. Na Wydziale Fizyki działa samorząd studentów i dwa studenckie koła naukowe. Przedstawiciele samorządu biorą udział w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących naszego Wydziału uczestnicząc w pracach Komisji Programowej i posiedzeniach Rady Wydziału - najwyższego organu kolegialnego na Wydziale. Samorząd studencki współdecyduje również w takich sprawach, jak przyznawanie pomocy materialnej oraz miejsc w akademikach, organizuje wiele imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych, w szczególności otrzęsiny, połowinki, obozy wakacyjne. Niektóre z tych imprez odbywają się w schronisku "Chatka" w Beskidzie Niskim, którego współwłaścicielem jest właśnie samorząd studentów Wydziału Fizyki. Działające na naszym Wydziale studenckie Koło Naukowe CAMAC i Koło Naukowe Fizyków należą do jednych z najdłużej istniejących studenckich kół naukowych na Politechnice Warszawskiej. Ich członkowie biorą aktywny udział wpracach naukowych prowadzonych na Wydziale, wykonują różne projekty ibadania naukowe nie wymagane w programie studiów. Organizują seminaria,wycieczki i wyjazdy związane ze zwiedzaniem placówek naukowych i uczestnictwem w konferencjach naukowych.

 

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska