Małgorzata Janik studentka w latach 2006 - 2010

Gdy zdałam maturę, bardzo wysoki wynik pozwalał mi na wybranie dowolnego kierunku. Mój wybór padł na Fizykę z wielu względów: tematyka studiów - oczywiście! - ale również bardzo dobre opinie uczęszczających tam studentów, przyjazna atmosfera, kameralność wydziału (nie mamy tutaj do czynienia z "masówką", kiedy to na pierwszym roku jest 200 studentów). W dużym stopniu interesowałam się również informatyką, a specjalność fizyka komputerowa - co może nie wszystkim wiadome - powiązania z informatyką ma bardzo silne: na pewno nie zabraknie nam zajęć z programowania, a szeroki wybór przedmiotów obieralnych pozwala na pogłębianie tej wiedzy. W ramach współpracy z Europejskim Ośrodkiem Badań Jądrowych CERN miałam okazję prowadzić badania naukowe w międzynarodowym gronie - niedawno uruchomiony Wielki Zderzacz Hadronów dostarcza nam informacje o cząstkach w niedostępnych nigdy wcześniej warunkach. Udział w publikacji, jak również dwukrotnie spędzone w Genewie wakacje można uznać za wisienkę na torcie przyjemności związanej z ogromem i różnorodnością wiedzy, którą miałam okazję w czasie tych badań przyswoić. Obecnie jestem szczęśliwą studentką studiów doktoranckich, a przygodę z nauką mam nadzieję kontynuować do końca życia :).

Małgorzata Janik

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska