Piotr Lewandowski student w latach 1999 - 2004

Czym się aktualnie zajmuję?
Kończę studia doktoranckie i jednocześnie pracuję jako asystent na University of Iowa.  Pracuję w grupie zajmującej się badaniami atmosferycznymi (lidary ramanowskie i elastyczne, wysokiej rozdzielczości spektrometry optyczne, itd).  Brałem udział w licznych miedzynarodowych projektrach badawczych fundowanych przez takie agencje naukowe jak NSF, NASA, DOE czy NOAA.  Wyjazd na studia doktoranckie do USA pozwolił mi w pełni docenić moje wykształcenie, które dostałem na Wydziale Fizyki PW.
Jak trafiłem na Wydział Fizyki?
Jeszcze w liceum wiedziałem, że na pewno chciałbym studiować fizykę.  Pozostawało pytanie gdzie.  Fizyka stosowana na Politechnice Warszawskiej wydawała mi sie bardziej atrakcyjna niż fizyka teoretyczna.  Fascynacja eksperymentem i ciekawość świata zaprowadziły mnie prosto na Wydział Fizyki PW.
Czego nauczyłem się na studiach?
Na pierwszych latach na wydziale dostałem dokładnie to na co liczyłem: wysoki poziom nauki i solidne podstawy teoretyczne, zarówno z matematyki jak i fizyki.  Ponieważ po trzecim roku wybrałem specjalność ciała stałego, przeszedłem przez szereg laboratoriów z dziedziny fizyki ciała stałego (dyfraktometria rentgenowska, rezonans magnetyczny, raman, przewodniki jonowe, itd).  Nauczyłem się jak poprawnie przeprowadzić badania naukowe: zaczynając od fazy planowania i symulacji, przez właściwe pomiary, do analizy i interpretacji wyników.  Ukoronowaniem tej drogi była moja praca magisterska z przewodników jonowych.
Jak oceniam Wydział z perspektywy czasu?
Zdecydowanie CELUJĄCO!  Studiując za granicą mogłem dopiero porównać poziom wiedzy jaki zapewnił mi Wydział Fizyki.  Dzięki mocnym podstawom fizyki bez żadnego problemu rozpocząłem doktorat w nowej dla mnie dziedzinie, jaką była fizyka atmosfery.  Studiując fizyke na PW nauczyłem się szerszego spojrzenia na problemy, niezależnie od dziedziny.  I to jest także to, co wyróżnia moje wykształcenie wyniesione z mojego macierzystego wydziału.
Jak widzę swoją przyszłość?
W krótkiej perspektywie chciałbym pracować w projektrach badawczych na potrzeby przemysłu energetycznego.  W dłuższej perspektywie chciałbym wdrażać nowe technologie energii odnawialnej.  Ukończenie fizyki w połączeniu z późniejszymi studiami doktoranckimi daje mi pewność siebie i komfort w poszukiwaniu wymarzonej pracy.

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska