Eliza Rudzińska studentka w latach 2001 - 2006

Na Wydział Fizyki trafiłam przypadkiem, fakt, moim marzeniem było studiowanie na Politechnice Warszawskiej i nigdzie indziej, ale po technikum komputerowym chciałam studiować na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Zdarzyło się inaczej. Początkowo planowałam ponownie zdawać na EiTI po pierwszym roku studiów na Wydziale Fizyki, jednak po letniej sesji doszłam do wniosku, że chcę tu zostać. Dałam się zaczarować przepięknej Auli Fizyki i atmosferze jaka panowała na Wydziale, niebanalnemu wyzwaniu jakim jest studiowanie tego typu zagadnień, a przede wszystkim ludziom, którzy byli wokół mnie. Nie żałuję!

Moja kariera po studiach pobiegła nietypowo, jak na inżyniera fizyki, ale potoczyła się dokładnie tą drogą, którą chciałam. Pierwszą pracą jaką podjęłam była posada dyrektora Public Relations w agencji artystycznej. Po roku jednak zaczęłam brać większą odpowiedzialność za moją drogę zawodową, chciałam sama decydować co i dlaczego robię. Pracuję jako freelancer (projekt manager i manager kultury) przede wszystkim w dziedzinie kultury i sztuki oraz show biznesu. Zajmuję się kompleksową organizacją festiwali, produkcją spektakli, działaniami promocyjno-marketingowymi, managementem artystów, prowadzeniem teatru offowego. Wszystko to bardzo mocno wiąże się z moimi zainteresowaniami oraz pasjami. "Po co więc była ci fizyka?" wszyscy pytają uszczypliwie. Przydaje się jak nic innego! Niejednokrotnie zostałam doceniona przez pracodawców za moje umiejętności analityczne, panoramiczne i konkretne podejście do problemów, nieschematyczne myślenie, nie branie niczego za pewnik i nie odrzucanie rozwiązań z pozoru niemożliwych. Co więcej, często przewyższam zdecydowanie moich kolegów z branży, managerów po studiach managerskich, polotem w myśleniu kreatywnym i skutecznością wdrażania zaplanowanych decyzji. Nie bierze się to myślę, z moich zalet osobistych, jest to owoc rzetelnego i dogłębnego studiowania, analizowania schematów i procesów, dostrzegania przyczyn i skutków, owoc nieustannego poszerzania granic własnego pojmowania wypracowany na studiach na Wydziale Fizyki. Fizyka daje wolność myśli, która pozwala na wytyczanie sobie nowych dróg.

Osobiście wychodzę z założenia, że te bardziej wartościowe rzeczy w życiu nie mogą być zbyt łatwe. Tak jak porządne studia. Odpowiednio włożony trud zawsze zaprocentuje w dalszym życiu, dlatego szczerze polecam studia na Wydziale Fizyki osobom, które nie boją się ciężkiej pracy i walki z samym sobą. Zachęcam również do szeroko pojętej działalności studenckiej. Sama bardzo aktywnie włączałam się w życie studenckie pracując w Wydziałowym oraz Uczelnianym Samorządzie Studenckim. Praca samorządowa na Wydziale Fizyki była dla mnie ogromną przyjemnością! Dzięki wyjątkowej grupie studenckich samorządowców, energicznej pomocy studentów Wydziału i niesamowitemu wsparciu Dziekanów Wydziału, tworzyliśmy rzeczy niebanalne i zmienialiśmy oblicze studenckiej rzeczywistości. Warto spróbować, ponieważ czas poświęcony na pracę na rzecz innych, to nie tylko dobre samopoczucie, wspólnie organizowanie jakiegoś wydarzenia, czy sposób na nudę, to także niesamowita praktyka, która poszerzy umiejętności każdego młodego inżyniera.
A moją specjalizację (optoelektronikę) wykorzystam jeszcze, mam nadzieję, w moim teatrze tworząc niebanalne rozwiązania świetlne spektakli teatralnych :)
Eliza Rudzińska

(c)2011 Wydział Fizyki, Politechnika Warszawska